ќушка

Именка, женски род

Значење на ќушка:

Задебелениот крај од овчарски стап. Носеа стапови со ќушки.

Множина: ќушки.

Оригинални податоци:

ќушка, мн. ќушки ж. Задебелениот крај од овчарски стап. Носеа стапови со ќушки.