ќушне

Глагол, свршен

Разговорен збор, израз.

Значење на ќушне:

Удри, турне, обично со нога, некого или нешто.

Коњугација: (ќе) ќушнеа , (ќе) ќушнев , (ќе) ќушнел, ќушнаа , ќушнав , ќушнал , ќушнат , ќушнат , ќушнете , ќушни .

Оригинални податоци:

ќушне, ќушнат; ќушни, ќушнете; ќушнав, ќушнаа; ќушнал; ќушнат; (ќе) ќушнев, (ќе) ќушнеа; (ќе) ќушнел св. (разг.) Удри, турне, обично со нога, некого или нешто.