ќутук

Именка, машки род

Значење на ќутук:

1. Пресечено суво дебело дрво, пенушка, трупец. Најде ќутук дрво и нацепи цел заграб.

2. (прен.) Глупав, недоделкан човек. Сè ќутуци околу мене, глупи, глупави!

Множина: ќутуци.

Фразеолошки израз / поговорка:

Ќор ќутук – сп. ќор. Ќутук пијан – многу пијан.

Оригинални податоци:

ќутук, мн. ќутуци м. 1. Пресечено суво дебело дрво, пенушка, трупец. Најде ќутук дрво и нацепи цел заграб. 2. (прен.) Глупав, недоделкан човек. Сè ќутуци околу мене, глупи, глупави! ◊ Ќор ќутук – сп. ќор. Ќутук пијан – многу пијан.