крипта

Именка, женски род

Значење на крипта:

1. (истор.) Подземен ходник и ќелии во кои древните христијани се собирале на богослужба.

2. Подземна просторија под црква.

Множина: крипти.

Оригинални податоци:

крипта, мн. крипти ж. 1. (истор.) Подземен ходник и ќелии во кои древните христијани се собирале на богослужба. 2. Подземна просторија под црква.