лабавина

Именка, женски род

Само во еднина.

Спореди: лабавост.

Значење на лабавина:

Состојба на тоа што е лабаво;

Оригинални податоци:

лабавина (само едн.) ж. Состојба на тоа што е лабаво; сп. лабавост.