лабораторија

Именка, женски род

Значење на лабораторија:

Специјално опремена просторија во која се изведуваат научни експерименти, се изработуваат разни препарати или се контролира технолошкиот процес. Хемиска лабораторија. Фармацевтска лабораторија. Училишна лабораторија.

Множина: лаборатории.

Изведени зборови:

  • лабораториски, прид. лабораторискиот Лабораториски глушец. Лабораториска анализа.

Оригинални податоци:

лабораторија, мн. лаборатории ж. Специјално опремена просторија во која се изведуваат научни експерименти, се изработуваат разни препарати или се контролира технолошкиот процес. Хемиска лабораторија. Фармацевтска лабораторија. Училишна лабораторија. ‖ лабораториски, лабораторискиот прид. Лабораториски глушец. Лабораториска анализа.