лава

Именка, женски род

Само во еднина.

Значење на лава:

Вжештена вулканска маса со различен хемиски состав, магма што се излеала од вулкан на површината на Земјата. Со ладењето на лавата настануваат вулкански карпи.

Оригинални податоци:

лава (само едн.) ж. Вжештена вулканска маса со различен хемиски состав, магма што се излеала од вулкан на површината на Земјата. Со ладењето на лавата настануваат вулкански карпи.