лавабо

Именка, среден род

Спореди: мијалник.

Множина: лавабоа.

Последна промена: 11.05.2021 14:24

Оригинални податоци:

лавабо, мн. лавабоа ср. сп. мијалник.