лавина

Именка, женски род

Значење на лавина:

1. Големо количество снег што се одронува од стрмните планини. Снежна лавина.

2. (прен.) Нешто што се движи со голема брзина и сила. Лавина од чувства. Лавина од зборови. Лавина луѓе тргна кон центарот на градот.

Множина: лавини.

Оригинални податоци:

лавина, мн. лавини ж. 1. Големо количество снег што се одронува од стрмните планини. Снежна лавина. 2. (прен.) Нешто што се движи со голема брзина и сила. Лавина од чувства. Лавина од зборови. Лавина луѓе тргна кон центарот на градот.