љубен

Придавка

Значење на љубен:

1. Што е предмет на љубов, што е сакан. Тој замина, но никогаш не ја заборави љубената жена.

2. Како им.: љубен м. и љубена ж. Во очите на љубената го гледаше небото.

Членувана форма: љубениот.

Оригинални податоци:

љубен, љубениот прид. 1. Што е предмет на љубов, што е сакан. Тој замина, но никогаш не ја заборави љубената жена. 2. Како им.: љубен м. и љубена ж. Во очите на љубената го гледаше небото.