љубопитник

Именка, машки род

Значење на љубопитник:

Тој што е љубопитен. Го пречекаа љубопитниците.

Множина: љубопитници.

Оригинални податоци:

љубопитник, мн. љубопитници м. Тој што е љубопитен. Го пречекаа љубопитниците.