љубопитство

Именка, среден род

Само во еднина.

Спореди: љубопитност.

Значење на љубопитство:

Во срцето ѝ тлееше притаено љубопитство.

Оригинални податоци:

љубопитство (само едн.) ср. сп. љубопитност. Во срцето ѝ тлееше притаено љубопитство.