луцерка

Именка, женски род

Ботаника.

Само во еднина.

Значење на луцерка:

Повеќегодишна мешунка во вид на детелина со многу подвидови, којашто се сее и коси како сточна храна; Medicago sativa. Ливада насеана со детелина луцерка. Сува луцерка.

Оригинални податоци:

луцерка (само едн.) ж. (бот.) Повеќегодишна мешунка во вид на детелина со многу подвидови, којашто се сее и коси како сточна храна; Medicago sativa. Ливада насеана со детелина луцерка. Сува луцерка.