лучница

Именка, женски род

Значење на лучница:

Дрвен сад за толчење лук. Ја стави лучницата во скутот и почна да толчи.

Множина: лучници.

Оригинални податоци:

лучница, мн. лучници ж. Дрвен сад за толчење лук. Ја стави лучницата во скутот и почна да толчи.