луфа

Именка, женски род

Само во еднина.

Значење на луфа:

Едногодишно растение кое многу потсетува на сунѓер, растителен сунѓер или сунѓереста тиква, служи за капење, миење садови и како индустриско влакно; Luffa.

Оригинални податоци:

луфа (само едн.) ж. Едногодишно растение кое многу потсетува на сунѓер, растителен сунѓер или сунѓереста тиква, служи за капење, миење садови и како индустриско влакно; Luffa.