лушпа

Именка, женски род

Значење на лушпа:

1. Кора со која е обвиткан плодот на овошките, семето, јајцата и друго. Лушпа од јаболко. Лушпа од орев. Пченкарни лушпи.

2. (обично во мн.) Тврди коскени или рожести плочки на телото на рибите. На мушамата имаше неизбришани лушпи од риби.

Множина: лушпи.

Оригинални податоци:

лушпа, мн. лушпи ж. 1. Кора со која е обвиткан плодот на овошките, семето, јајцата и друго. Лушпа од јаболко. Лушпа од орев. Пченкарни лушпи. 2. (обично во мн.) Тврди коскени или рожести плочки на телото на рибите. На мушамата имаше неизбришани лушпи од риби.