мавзолеј

Именка, машки род

Значење на мавзолеј:

Голем надгробен споменик, градба.

Множина: мавзолеи.

Оригинални податоци:

мавзолеј, мн. мавзолеи м. Голем надгробен споменик, градба.