н

Глас

Значење на н:

1. Глас, сонант во македонскиот стандарден јазик, забновенечен по местото на образување, експлозивен по начинот на образување.

2. Седумнаесетта буква во азбуката со која се обележува гласот н.

Оригинални податоци:

н, 1. Глас, сонант во македонскиот стандарден јазик, забновенечен по местото на образување, експлозивен по начинот на образување. 2. Седумнаесетта буква во азбуката со која се обележува гласот н.