наала

Глагол, свршен

Разговорен збор, израз.

Значење на наала:

Напипа, допре потамина, наџбара. Ја подаде раката да наала каде е вратата. Со прстите ја наалка книгата.

Коњугација: наалаат и наалка , наалкаат.

Оригинални податоци:

наала, наалаат и наалка, наалкаат св. (разг.) Напипа, допре потамина, наџбара. Ја подаде раката да наала каде е вратата. Со прстите ја наалка книгата.