Нџамена

Именка, женски род

Топоним.

Значење на Нџамена:

1. Главен град на Чад.

2. нџаменец, нџаменка, нџаменци етн.

3. нџаменски кт.

Оригинални податоци:

Нџамена ж. 1. Главен град на Чад. 2. нџаменец, нџаменка, нџаменци етн. 3. нџаменски кт.