нè

Заменка

Спореди: ние.

Значење на нè:

Кратка форма за директен предмет од ние; доаѓа само нè или се удвојува со нас – нас нè. Сигурно нè виде. Не можеше тогаш да не нè праша. Нас нè виде и ништо не ни рече.

Оригинални податоци:

нè зам., сп. ние. Кратка форма за директен предмет од ние; доаѓа само нè или се удвојува со нас – нас нè. Сигурно нè виде. Не можеше тогаш да не нè праша. Нас нè виде и ништо не ни рече.