неа

Заменка

Значење на неа:

Долга форма за директен предмет и општа форма од таа; доаѓа со кратката форма ја или сама, најчесто со предлог. Ја видов неа. Неа не ја видов. Со неа се договорив. Тоа е за неа. Никој не работи како неа. Тој е ист како неа.

Оригинални податоци:

неа зам., сп. таа. Долга форма за директен предмет и општа форма од таа; доаѓа со кратката форма ја или сама, најчесто со предлог. Ја видов неа. Неа не ја видов. Со неа се договорив. Тоа е за неа. Никој не работи како неа. Тој е ист како неа.