нејзе

Заменка

Значење на нејзе:

Долга форма за индиректен предмет од таа, она; оди заедно со кратката форма ѝ – нејзе ѝ. Нејзе ѝ купи подарок. Ѝ купи нејзе, но и на другите.

Оригинални податоци:

нејзе зам. Долга форма за индиректен предмет од таа, она; оди заедно со кратката форма ѝ – нејзе ѝ. Нејзе ѝ купи подарок. Ѝ купи нејзе, но и на другите.