неслога

Именка, женски род

Само во еднина.

Значење на неслога:

Немање слога; раздор, разногласје.

Оригинални податоци:

неслога (само едн.) ж. Немање слога; раздор, разногласје.