Њемен

Именка, машки род

Топоним.

Значење на Њемен:

Река во Источна Европа.

Оригинални податоци:

Њемен м. Река во Источна Европа.