Њу Делхи

Именка, машки род

Топоним.

Значење на Њу Делхи:

1. Главен град на Индија.

2. њуделхиец, њуделхијка, њуделхијци етн.

3. њуделхиски кт.

Оригинални податоци:

Њу Делхи м. 1. Главен град на Индија. 2. њуделхиец, њуделхијка, њуделхијци етн. 3. њуделхиски кт.