Њу Џерси

Именка, машки род

Топоним.

Значење на Њу Џерси:

1. Сојузна држава во САД.

2. Њуџерсиец, Њуџерсијка, Њуџерсијци етн.

3. њуџерсиски кт.

Оригинални податоци:

Њу Џерси м. 1. Сојузна држава во САД. 2. Њуџерсиец, Њуџерсијка, Њуџерсијци етн. 3. њуџерсиски кт.