Њујорк

Именка, машки род

Топоним.

Значење на Њујорк:

1. Град и сојузна држава во САД.

2. њујорчанец, њујорчанка, њујорчани етн.

3. њујоршки кт.

Последна промена: 13.05.2021 10:37

Оригинални податоци:

Њујорк м. 1. Град и сојузна држава во САД. 2. њујорчанец, њујорчанка, њујорчани етн. 3. њујоршки кт.