Њукасл

Именка, машки род

Топоним.

Значење на Њукасл:

1. Главен град на сојузната држава Нов Јужен Велс, Австралија.

2. њукасланец, њукасланка, њукаслани етн.

3. њукаслиски/њукаслански кт.

Оригинални податоци:

Њукасл м. 1. Главен град на сојузната држава Нов Јужен Велс, Австралија. 2. њукасланец, њукасланка, њукаслани етн. 3. њукаслиски/њукаслански кт.