Нур Султан

Именка, машки род

Топоним.

Значење на Нур Султан:

1. Главен град на Казахстан.

2. нурсултанец, нурсултанка, нурсултани етн.

3. нурсултански кт.

Оригинални податоци:

Нур Султан м. 1. Главен град на Казахстан. 2. нурсултанец, нурсултанка, нурсултани етн. 3. нурсултански кт.