нуспојава

Именка, женски род

Значење на нуспојава:

Придружна појава, појава што се случува кон друга.

Множина: нуспојави.

Оригинални податоци:

нуспојава, мн. нуспојави ж. Придружна појава, појава што се случува кон друга.