нуспросторија

Именка, женски род

Значење на нуспросторија:

Помошна просторија, таква во која не се седи, не се живее (бања, кујна, клозет и др.).

Множина: нуспростории.

Оригинални податоци:

нуспросторија, мн. нуспростории ж. Помошна просторија, таква во која не се седи, не се живее (бања, кујна, клозет и др.).