о 1

Извик

Значење на о:

1. За изразување на чудење, изненадување, на силни чувства на радост, болка, тага, на силна желба итн. О, колку е убаво овде! О, ти си толку добра! О, колку е жално тоа!

2. За изразување на негодување, ужас и сл. О, пак дојде ти! О, страшно!

3. При искажување на заповед, молба, клетва. О, ве молам, немојте да си одите! О, бог да те убие!

4. При обраќање кон друго лице. О, сине мој! О, мајко моја! О, душо моја! 5. За повикување на едно или повеќе лица. О, Марко! О, луѓе!

Оригинални податоци:

о1, изв. 1. За изразување на чудење, изненадување, на силни чувства на радост, болка, тага, на силна желба итн. О, колку е убаво овде! О, ти си толку добра! О, колку е жално тоа! 2. За изразување на негодување, ужас и сл. О, пак дојде ти! О, страшно! 3. При искажување на заповед, молба, клетва. О, ве молам, немојте да си одите! О, бог да те убие! 4. При обраќање кон друго лице. О, сине мој! О, мајко моја! О, душо моја! 5. За повикување на едно или повеќе лица. О, Марко! О, луѓе!