Об

Именка, машки род

Топоним.

Значење на Об:

Река во Русија.

Последна промена: 13.05.2021 10:30

Оригинални податоци:

Об м. Река во Русија.