об-

Претставка

Значење на об-:

(оп- пред безвучна согласка) Претставка/префикс за образување глаголи, најчесто со значење – дејство што го опфаќа објектот од сите страни: облепи, опшие, опсипе.

Оригинални податоци:

об-, (оп- пред безвучна согласка) Претставка/префикс за образување глаголи, најчесто со значење – дејство што го опфаќа објектот од сите страни: облепи, опшие, опсипе.