обајцата

Број

Значење на обајцата:

(само членувано) За лица од машки род или за лица од машки и од женски род – и едниот и другиот; двајцата. Обајцата знаеме што се случи. Обајцата молчеа. Си отидоа обајцата.

Оригинални податоци:

обајцата, бр. (само членувано) За лица од машки род или за лица од машки и од женски род – и едниот и другиот; двајцата. Обајцата знаеме што се случи. Обајцата молчеа. Си отидоа обајцата.