обара

Глагол, свршен

Значење на обара:

1. (нар. поез.) Пребара, претресе.

2. (дијал.) побара.

Коњугација: обараат.

Оригинални податоци:

обара, обараат св. 1. (нар. поез.) Пребара, претресе. 2. (дијал.) в. побара.