обарен

Придавка

Значење на обарен:

Што е малку сварен. Обарен компир.

Членувана форма: обарениот.

Оригинални податоци:

обарен, обарениот прид. Што е малку сварен. Обарен компир.