обвидели

Глагол, свршен

Значење на обвидели:

Прогледа, поврати вид. Луѓето како наеднаш да обвиделија.

Коњугација: обвиделат.

Оригинални податоци:

обвидели, обвиделат св. Прогледа, поврати вид. Луѓето како наеднаш да обвиделија.