обвинет

Придавка

Значење на обвинет:

1. Глаголска придавка од обвини.

2. Како им. Обвинето лице, обвинета страна во судски процес. Нека влезе обвинетиот!

Членувана форма: обвинетиот.

Оригинални податоци:

обвинет, обвинетиот прид. 1. Глаг. прид. од обвини. 2. Како им. Обвинето лице, обвинета страна во судски процес. Нека влезе обвинетиот!