освен

Предлог

Значење на освен:

1. Исклучување, изземање. Никого не сака да слуша освен тебе. Сѐ си купил што треба освен ориз.

2. Покрај, одделно од нешто. Освен основниот проблем, внимание предизвика и ставот на рускиот претставник.

Последна промена: 11.05.2021 14:31

Оригинални податоци:

освен предл. 1. Исклучување, изземање. Никого не сака да слуша освен тебе. Сѐ си купил што треба освен ориз. 2. Покрај, одделно од нешто. Освен основниот проблем, внимание предизвика и ставот на рускиот претставник.