па 2

Честица

Значење на па:

1. За засилување на исказот. Е, па, не може тоа така. Па и ти најде да зборуваш. Па да пукне човек од мака.

2. Самостојно како израз на неопределена состојба во вид на одговор. Како оди работата? ‒ Па...

3. Во состав на прашање на почетокот или како самостојно прашање. Па, до каде сте? Па? Па, како си, добра ли си?

Оригинални податоци:

па2 чест. 1. За засилување на исказот. Е, па, не може тоа така. Па и ти најде да зборуваш. Па да пукне човек од мака. 2. Самостојно како израз на неопределена состојба во вид на одговор. Како оди работата? ‒ Па... 3. Во состав на прашање на почетокот или како самостојно прашање. Па, до каде сте? Па? Па, како си, добра ли си?