па 3

Прилог

Дијалектен збор.

Оригинални податоци:

па3 прил. (дијал.) сп. пак, повторно.