па 3

Прилог

Дијалектен збор.

Последна промена: 11.05.2021 14:32

Оригинални податоци:

па3 прил. (дијал.) сп. пак, повторно.