паберка

Именка, женски род

Значење на паберка:

1. Плод што останува во полето по редовната берба или по жетвата.

2. Остатоци од нешто откако ќе се пробере.

3. (прен.) Одломки (од текст и др.) вклучени во некоја целина. Во текстот од романот имаше паберки од народната поезија.

Множина: паберки.

Оригинални податоци:

паберка, обично мн. паберки ж. 1. Плод што останува во полето по редовната берба или по жетвата. 2. Остатоци од нешто откако ќе се пробере. 3. (прен.) Одломки (од текст и др.) вклучени во некоја целина. Во текстот од романот имаше паберки од народната поезија.