пабур

Именка, машки род

Дијалектен збор.

Види: пагур.

Множина: пабури.

Изведени зборови:

  • пабурче, и. ср. дем.

Последна промена: 11.05.2021 14:32

Оригинални податоци:

пабур, мн. пабури м. (дијал.) в. пагур. ‖ пабурче, мн. пабурчиња ср. дем.