павијан

Именка, машки род

Зоологија.

Значење на павијан:

Вид африкански мајмуни со глава слична на куче, јаки заби и голема грива која ги покрива рамениците; Papio hamadruas.

Множина: павијани.

Последна промена: 11.05.2021 14:32

Оригинални податоци:

павијан, мн. павијани м. (зоол.) Вид африкански мајмуни со глава слична на куче, јаки заби и голема грива која ги покрива рамениците; Papio hamadruas.