плафонерка

Именка, женски род

Значење на плафонерка:

Лустер што се прицврстува непосредно на плафонот и што лежи на плафонот.

Множина: плафонерки.

Оригинални податоци:

плафонерка, мн. плафонерки ж. Лустер што се прицврстува непосредно на плафонот и што лежи на плафонот.