поалови

Глагол, свршен

Значење на поалови:

1. Стане алов. Капетанот поалове, помодре од лутина.

2. Направи да биде нешто алово. Запалениот оган го поалови нејзиното бледо лице.

Коњугација: (го) поаловив , (го) поаловија , (го) поаловил, поаловат , поаловеа , поаловев , поаловел , поаловен , поаловете , поалови .

Изведени зборови:

  • се ~ поалови, сп. поалови 1.

Оригинални податоци:

поалови, поаловат; поалови, поаловете; поаловев, поаловеа; поаловел; поаловен; (го) поаловив, (го) поаловија; (го) поаловил св. 1. Стане алов. Капетанот поалове, помодре од лутина. 2. Направи да биде нешто алово. Запалениот оган го поалови нејзиното бледо лице. ● се ~ сп. поалови 1.