полкило

Именка, среден род

Разговорен збор, израз.

Само во еднина.

Значење на полкило:

Половина килограм, мерка за тежина. Полкило цреши. Полкило сирење.

Оригинални податоци:

полкило (само едн.) ср. (разг. ) Половина килограм, мерка за тежина. Полкило цреши. Полкило сирење.