поморство

Именка, среден род

Спореди: морепловство.

Оригинални податоци:

поморство ср. сп. морепловство.